محصولات قابل عرضه

 

 

کاتالوگ محصولات


 
 • ITM 475 2 WD
  تاریخ
  نوامبر 2, 2016
  مشخصات ساخت موتور شرکت موتور سازان مدل موتور A4-248 نوع موتور دیزلی با پاشش مستقیم حداکثر قدرت در ۲۲۰۰دور در دقیقه (hp) ۷۵ حداکثر گشتاور ۱۲۰۰-۱۶۰۰ […]
 • ITM 800 4 WD
  تاریخ
  نوامبر 2, 2016
  مشخصات ساخت موتور شرکت موتور سازان مدل موتور MT 4.244 Stage II نوع موتور دیزلی با پاشش مستقیم حداکثر قدرت در ۲۲۰۰دور در دقیقه (hp) ۸۲ […]
 • ITM 800 2WD
  تاریخ
  نوامبر 2, 2016
  مشخصات ساخت موتور شرکت موتور سازان مدل موتور MT 4.248-TURB نوع موتور دیزلی با پاشش مستقیم حداکثر قدرت در ۲۲۰۰دور در دقیقه (hp) ۸۲ حداکثر گشتاور […]
 • ITM 399 4WD
  تاریخ
  نوامبر 2, 2016
  مشخصات ساخت موتور شرکت موتور سازان مدل موتور ۱۰۰۶-۶ نوع موتور دیزلی با پاشش مستقیم حداکثر قدرت در ۲۲۰۰دور در دقیقه (hp) ۱۱۰ حداکثر گشتاور ۱۲۰۰-۱۶۰۰ […]
 • ITM 399 2WD
  تاریخ
  نوامبر 2, 2016
  مشخصات ساخت موتور شرکت موتور سازان مدل موتور ۱۰۰۶-۶ نوع موتور دیزلی با پاشش مستقیم حداکثر قدرت در ۲۲۰۰دور در دقیقه (hp) ۱۱۰ حداکثر گشتاور ۱۲۰۰-۱۶۰۰ […]
 • ITM 240 2wd
  تاریخ
  نوامبر 2, 2016
  مشخصات ساخت موتور شرکت موتور سازان مدل موتور MT660A نوع موتور توربو شارژدار حداکثر قدرت در ۲۰۰۰ دور در دقیقه (hp) ۱۱۲ حداکثر گشتاور ۱۲۰۰-۱۶۰۰ دور […]
 • ITM 485 4WD
  تاریخ
  نوامبر 2, 2016
  مشخصات ساخت موتور شرکت موتور سازان مدل موتور MT 4.248-TURB نوع موتور دیزلی با پاشش مستقیم حداکثر قدرت در ۲۲۰۰دور در دقیقه (hp) ۸۲ حداکثر گشتاور […]